Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - "Dąbrowszczak pamięta"

"Dąbrowszczak pamięta"

Wkrótce 1 listopada. Jak co roku delegacja z naszej szkoły odwiedziła groby ludzi zasłużonych dla "Dąbrowszczaka" -  Tych, którzy odeszli wiele lat temu i Tych, z którymi jeszcze niedawno wspólnie pracowaliśmy. W których śmierć jest nam cały czas tak trudno uwierzyć …

29 października 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do odwołania wprowadzam tryb zdalnego nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.

 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:

  1)powiadamiają o trudnościach dyrektora;

  2)pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;

  3)monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.

  4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.

  5)System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

 2. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

 3. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 4. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

  Pełne brzmnienie zarządzenia znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY"

   

23 października 2020
Przejdź do - Święto Edukacji 2020

Święto Edukacji 2020

Wczorajsze Święto Edukacji przebiegało w Dąbrowszczaku inaczej niż zwykle. Były tak jak zawsze wszystkie oczekiwane punkty programu, ale przekaz tym razem był również streamingowy. Pan Dyrektor Przemysław Zawadzki wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Nagrody Starosty Powiatu Kutnowskiego otrzymali: p.Anna Wdowiak, p. Aleksandra Głuszcz i p.Andrzej Michałkiewicz, natomiast nagrody Dyrektora Liceum: p.Edyta Gustowska, p.Aleksandra Kłosińska, p.Maciej Konarski i p.Wojciech Ladorudzki. Serdeczne gratulacje!
Nie mogło oczywiście zabraknąć rokrocznie wyczekiwanej imprezy czyli HEŃKÓW, przygotowanej w tym roku przez klasę IIc, która przeniosła nas w świat bajek Disneya.

15 października 2020