Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Powiększ zdjęcie

Awans Filipa do kolejnego etapu olimpiady biologicznej

Filip Kostusiak z klasy III C został zakwalifikowany do zawodów II stopnia Olimpiady Biologicznej. Uczeń spełnił dwa warunki - uzyskał wynik 62% w eliminacjach szkolnych, wykonał pracę badawczą "Wpływ hydrokondycjonowania na kiełkowanie nasion i wschody marchwi odmiany "Amsterdamska". Praca otrzymała pozytywną ocenę formalną wystawioną przez właściwy Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Gratulujemy

13 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Awans Filipa do kolejnego etapu olimpiady biologicznej
Powiększ zdjęcie

Srebrna tarcza dla "Dąbrowszczaka" w rankingu Perspektyw

Gratulujemy uczniom Dąbrowszczaka, którzy w roku szkolnym 2020/21 zakończyli edukację w naszej szkole. Dzisiaj ogłoszono wyniki rankingu Perspektyw 1000 najlepszych liceów w Polsce (na ponad 4000), w którym brane są pod uwagę trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych Dzięki naszym absolwentom znaleźliśmy się na 233 miejscu w Polsce wśród liceów ogólnokształcących i na 18 w województwie łódzkim zdobywając Srebrną Tarczę. W ubiegłym roku była to 328 lokata w kraju i 25 w województwie. Warto pamiętać, że wszyscy uczniowie klas trzecich, 120 osób, podeszli do matury i wszyscy ją zdali. Większość wybierała oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu dodatkowego jeszcze drugi i często trzeci. Na każdego ze zdających przypadło 2,22 egzaminu z przedmiotu rozszerzonego. Osiągnąć tak ogromny sukces przy tak dużej liczbie zdających to wielka satysfakcja. To osiągnięcie, to olbrzymi wysiłek uczniów, nauczycieli, rodziców - całej społeczności szkolnej.
Jeszcze raz gratulujemy 120 naszym maturzystom - absolwentom I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego. Jesteście wielcy!
PS. Nieskromnie przypominamy, że w rankingu Perspektyw jesteśmy od ... zawsze. :)
12 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Srebrna tarcza dla "Dąbrowszczaka" w rankingu Perspektyw
Powiększ zdjęcie

Święto Szkoły 2022

W poniedziałek 10 stycznia odbyła się dalsza część uroczystości, tym razem już na terenie szkoły. Ze względu na trwającą pandemię większość klas uczestniczyła w nich online. Jak co roku młodzież z niecierpliwością oczekiwała wyników Jaśków, czyli nagród przyznawanych uczniom przez nauczycieli. W tym roku otrzymali je: W kategorii DEBIUT- DARIIA SERHIIENKO, DUSZA ARTYSTYCZNA- RAFAŁ JÓZEFKOWICZ, POMOCNA DŁOŃ- ULA KOWALCZYK, SPORTOWIEC - MIŁOSZ MYSZKOWSKI oraz NAJLEPSZY UCZEŃ -  MATUSZ GALIŃSKI. Serdecznie gratulujemy! Coroczną tradycją związaną z tym dniem jest także organizowanie  konkursu... 

11 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Święto Szkoły 2022
Powiększ zdjęcie

Oliwer w etapie okręgowym olimpiady językowej

Uczeń klasy Id Oliwer Kurzątkowski zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Języka Niemieckiego. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki już w piątek 14 stycznia.

11 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Oliwer w etapie okręgowym olimpiady językowej
Powiększ zdjęcie

Jubileusz 115-lecia I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

W tym roku Święto szkoły obchodziliśmy inaczej niż zwykle. Ze względów pandemicznych nie spotkaliśmy się na uroczystym koncercie  w KDK. W niedzielę 9 stycznia, w godzinach 10.30 - 14.30., mieliśmy natomiast możliwość - dzięki "Wehikułowi czasu z Dąbrowszczakiem" w  Radio Q 100,7 FM -  usłyszeć wspomnienia nauczycieli, uczniów i absolwentów I LO. Mogliśmy  również posłuchać naszej uzdolnionej wokalnie i muzycznie młodzieżyPojawiły się utwory napisane specjalnie na tę okazję.:)...
 
10 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Jubileusz 115-lecia I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.
Powiększ zdjęcie

Modernizacja pracowni fizycznej w "Dąbrowszczaku"

1 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Powiatem Kutnowskim, w ramach konkursu Nasze Ekologiczne Pracownie, została zawarta umowa na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie” . Na realizację projektu Powiat Kutnowski otrzyma w 2022 r. dotację w wysokości 49.963,00 zł. Całkowity koszt zadania (z udziałem środków własnych) to kwota 55.513,00 zł. W ramach projektu zaplanowano zmodernizowanie i wyposażenie pracowni fizycznej.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup:

- wyposażenia pracowni,

- roślin doniczkowych,

- pomocy dydaktycznych,

- sprzętu audiowizualnego, tablicy multimedialnej,

Nowoczesne wyposażenie pracowni umożliwi uczniom praktyczne działania podczas lekcji, co pozwoli rozwinąć dociekliwość poznawczą, pracę zespołową, komunikację oraz wzmocnić kształcenie kreatywności i przedsiębiorczości. Nauka w takim otoczeniu ułatwi rozpowszechnianie wiadomości z zakresu fizyki, astronomii, techniki, ekologii oraz uwrażliwi na problematykę zagrożeń środowiska.

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Modernizacja pracowni fizycznej w "Dąbrowszczaku"