"Dąbrowszczak" z tytułem - "Organizacji Innowacyjnej" -

"Dąbrowszczak" z tytułem - "Organizacji Innowacyjnej"

15 czerwca 2021

We wtorek 15.06.2021 odbyło się on-line podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Stało się ono okazją do wręczenia nagrodzonym dyrektorom, nauczycielom, uczniom, pracodawcom, szkołom i firmom certyfikatów informujących o docenieniu ich oraz do promowania ich osiągnięć na forum ogólnopolskim.

Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii przyznała  naszej szkole  Tytuł i Certyfikat Organizacja Innowacyjna, a nauczycielowi  naszej szkoły Jerzemu Sobolowi  tytuł i certyfikat Promotor Rozwoju Edukacji .

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od wielu lat kreuje, upowszechnia i realizuje różnorodne projekty dotyczące innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych. Prowadzi i koordynuje prace nad wytwarzaniem nowatorskich działań pedagogicznych oraz ich wdrażaniem do praktyki szkolnej. Współpracuje z wieloma instytucjami łódzkimi, regionalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi wspierającymi edukację.

W gronie osób uhonorowanych tytułami są min. Anna Dymna , Kazimierz Tischner.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie