Skrócona informacja RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2019

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez:

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami  oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń — przez rok od wpływu  korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane  wiadomości będziemy przechowywać  do 3 lat. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Osobom, których dane   osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z  RODO,   w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania.