UMOWA O PARTNERSTWIE z SGH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017

25 września 2017 roku została zawarta umowa o współpracy  pomiędzy I LO a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W związku z tym dyrektorzy naszego liceum, panowie Przemysław Zawadzki i Wojciech Ladorudzki,  uczestniczyli  4 października  w uroczystej inauguracji roku akademickiego na ww. uczelni.

Dąbrowszczak  znalazł  się  się w gronie   wyróżniających się placówek ponadgimnazjalnych  z całego kraju, które dołączyły do bieżącej edycji programu!...

Ze  względu na wspólny cel Uczelni i Szkoły,  jakim jest propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim, podjęta została współpraca polegająca na wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Klasa Akademicka SGH” . Patronatem Uczelni została objęta klasa I a.

W ramach Programu zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Odbywać się one będą zarówno na terenie kampusu Uczelni jak i w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH  czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie