TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2022
  1. 20 kwietnia 2022 r. – 17 maja 2022 r. (do godz. 1200) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
  2. 4 lipca 2022 r. – 11 lipca 2022 r. (do godz. 1500) – możliwość dokonania zmian na liście preferencji.
  3. 8 lipca 2022 r. – 12 lipca 2022 r. (do godz. 1500) – uzupełnienie wniosku
    o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  4. 19 lipca 2022 r. (do godz. 1200) – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  5. 19 lipca 2022 r. – 22 lipca 2022 r. (do godz. 1200) – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty). 
  6. 25 lipca 2022 r. (do godz. 1200) – podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 11 sierpnia 2022 r. (do godz. 1200) – w postępowaniu uzupełniającym.