Jesteś tutaj: Start / REKRUTACJA / ÓSMOKLASISTA

ÓSMOKLASISTA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

KLASA A

z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką oraz dodatkową edukacją z zakresu IT

Klasa partnerska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w:

 • kursach i warsztatach z programowania w językach C++, C# i PYTHON prowadzonych przez studentów - absolwentów „Dąbrowszczaka”
 •  wykładach i zajęciach z robotyki na wyższych uczelniach
 • warsztatach informatycznych Akademii Młodych Twórców w Łodzi oraz w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

     

KLASA B

            z rozszerzoną geografią, matematyką i językiem angielskim
            oraz dodatkową edukacją z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Klasa objęta patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

W klasie tej proponujemy konwersacje z native    speakerem oraz coroczną wymianę zagraniczną z młodzieżą z Niemiec

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w :

 •      szkoleniu pilotów  wycieczek oraz kursach wychowawców wypoczynku
 •      szkoleniach i wyjazdach studyjnych organizowanych we współpracy z biurami podróży
 •      imprezach turystyki kwalifikowanej  (możliwość zdobywania uprawnień Przodownika Turystki)
 •      wykładach na Uniwersytecie  Łódzkim
 •      zajęciach dodatkowych z Business English

    

KLASA C

z rozszerzoną biologią, chemią i matematykąoraz dodatkową edukacją ratowniczo-pożarniczą

Tylko w naszej szkole możesz wziąć udział w wielu kursach i szkoleniach:

 • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • Kurs Ratownictwa Wodnego (po 18 roku życia)
 • Kurs Wspinaczki Skałkowej

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach:

 •    na wyższych uczelniach (UŁ, PŁ, UMK, SGGW w Warszawie)
 •    w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej
 •   warsztatach z chemii i biologii prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach wyższych uczelni

KLASA D

z rozszerzonym językiem polskim, historią oraz WOS-em albo językiem angielskim
oraz z dodatkową edukacją dziennikarsko- fotograficzną

Współpraca z Radiem Victoria i kutnowską TV – przygotowywanie i prowadzenie autorskich audycji w ramach działalności koła dziennikarskiego

Uczniowie będą  brać udział w:

 •   warsztatach i plenerach fotograficznych
 •   wyjazdach do rozgłośni radiowych
 •   warsztatach dziennikarskich
 •   warsztatach filmowych i teatralnych
 •   zajęciach prowadzonych przez naszych absolwentów – dziennikarzy Radia ZET i Polskiego Radia

 

 

14 marca 2019