OFERTA EDUKACYJNA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLASA A

z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką oraz dodatkową edukacją z zakresu IT

Klasa partnerska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w:

 • kursach i warsztatach z programowania w językach C++, C# i PYTHON prowadzonych przez studentów - absolwentów „Dąbrowszczaka”

 • wykładach i zajęciach z robotyki na wyższych uczelniach

 • warsztatach informatycznych Akademii Młodych Twórców w Łodzi oraz w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

KLASA B

z rozszerzoną geografią, matematyką i językiem angielskim oraz dodatkową edukacją z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Klasa objęta patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

W klasie tej proponujemy konwersacje z native speakerem oraz coroczną wymianę zagraniczną z młodzieżą z Niemiec

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w :

 • szkoleniu pilotów wycieczek oraz kursach wychowawców wypoczynku

 • szkoleniach i wyjazdach studyjnych organizowanych we współpracy z biurami podróży

 • rajdach górskich (możliwość zdobywania odznak turystycznych)

 • wykładach na Uniwersytecie Łódzkim

 • zajęciach dodatkowych z Business English

KLASA C

z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką oraz dodatkową edukacją ratowniczo-pożarniczą

Tylko w naszej szkole możesz wziąć udział w wielu kursach i szkoleniach:

 • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 • Kurs Ratownictwa Wodnego (po 18 roku życia)

 • Kurs Wspinaczki Skałkowej

Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w zajęciach:

 • na wyższych uczelniach (UŁ, PŁ, UMK, SGGW w Warszawie)

 • w Ośrodkach Edukacji Przyrodniczej

 • warsztatach z chemii i biologii prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach wyższych uczelni

KLASA D

z rozszerzonym językiem polskim, historią, językiem angielskim oraz z dodatkową edukacją  dziennikarsko - fotograficzną

Współpraca z Radiem Q  – przygotowywanie i prowadzenie autorskich audycji w ramach działalności koła dziennikarskiego

Uczniowie będą brać udział w:

 • lekcjach z edukacji prawnej
 • warsztatach i plenerach fotograficznych w ramach koła Foto Human
 • wyjazdach do rozgłośni radiowych

 • warsztatach dziennikarskich

 • warsztatach filmowych i teatralnych

 • zajęciach prowadzonych przez naszych absolwentów – dziennikarzy Radia ZET i Polskiego Radia

  DOŁĄCZ DO NAS!