Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Projekt Get ready - odbyło się już 9 kursów!

Projekt Get ready - odbyło się już 9 kursów!

PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY - GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”.

 

    Od lipca 2016r. w I Liceum im. Gen.J.H. Dąbrowskiego realizowany jest projekt finansowany z środków unijnych uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja PO WER . Realizacja projektu przewidziana została na okres dwóch lat i zakończy się 30 czerwca 2018r. Jesienią 2015r. został opracowany formalny wniosek o finansowanie projektu z programu Erasmus+ . Na etapie poprzedzającym wnioskowanie szkoła została zarejestrowana w systemie EU LOGIN (dawniej ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i w systemie URF (Unique Registration Facility). Pozwoliło to otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

23 marca 2018
Czytaj więcej o: Projekt Get ready - odbyło się już 9 kursów!
Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Wspomnienie z kursu szkoleniowego w Norwich

 

Nauczycielki Katarzyna Witczak i Magdalena Golan uczestniczyły w metodycznym kursie doskonalenia zawodowego Video and Image in Language Teaching w Norwich w dniach

17-28 lipca 2017. Ich wyjazd był częścią projektu Get ready – gotowi do życia zawodowego i edukacji w Europie, który został całkowicie sfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w obszarze działania „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt „Get ready- gotowi do życia zawodowego w Europie” -kurs doskonalący „Methoden und Sprache” w Ratyzbonie - Izabela Tarłowska

Określenie kurs metodyczno-językowy może z pozoru nie brzmieć zbyt zachęcająco. Jednak dla nauczycieli języków obcych udział w kursie, w którym uczestniczą „językowcy”z różnych stron świata może stanowić naprawdę dużą wartość. Tak też było w przypadku mojego kursu, który odbył się w czerwcu minionego roku.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Anna Wdowiak
nauczycielka języka francuskiego

 W dniach 24 lipca-4 sierpnia odbyłam staż pedagogiczny w Bordeaux we Francji,. Celem stażu było m.in. poznanie nowych technik nauczania, pogłębienie wiedzy o języku, kulturze, historii Francji i regionu, współpraca w grupie międzynarodowej, doskonalenie własnego warsztatu pracy.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

17 lipca 2017r rozpoczęłam dwutygodniowy kurs związany z wykorzystywaniem nowych technologii w nauczaniu języka obcego. Kurs odbywał się w Norwich w stolicy hrabstwa Norfolk, głównym mieście Anglii Wschodniej w Wielkiej Brytanii.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY- GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY- GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”

Fundusze UnijneUnia Europejska

Od lipca 2016 realizowany jest w naszej szkole projekt „Get ready- gotowi do życia zawodowego i edukacji w Europie”. Do projektu przystąpiło 9 nauczycieli z naszej szkoły.  Projekt został sfinansowany z Funduszy Europejskich z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i zarządzania placówką oraz zwiększenie kompetencji zawodowych kadry poprzez udział w kursach doskonalących w krajach UE. 

5 stycznia 2018
Czytaj więcej o: PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY- GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”