Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Wspomnienie z kursu szkoleniowego w Norwich

 

Nauczycielki Katarzyna Witczak i Magdalena Golan uczestniczyły w metodycznym kursie doskonalenia zawodowego Video and Image in Language Teaching w Norwich w dniach

17-28 lipca 2017. Ich wyjazd był częścią projektu Get ready – gotowi do życia zawodowego i edukacji w Europie, który został całkowicie sfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w obszarze działania „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt „Get ready- gotowi do życia zawodowego w Europie” -kurs doskonalący „Methoden und Sprache” w Ratyzbonie - Izabela Tarłowska

Określenie kurs metodyczno-językowy może z pozoru nie brzmieć zbyt zachęcająco. Jednak dla nauczycieli języków obcych udział w kursie, w którym uczestniczą „językowcy”z różnych stron świata może stanowić naprawdę dużą wartość. Tak też było w przypadku mojego kursu, który odbył się w czerwcu minionego roku.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Anna Wdowiak
nauczycielka języka francuskiego

 W dniach 24 lipca-4 sierpnia odbyłam staż pedagogiczny w Bordeaux we Francji,. Celem stażu było m.in. poznanie nowych technik nauczania, pogłębienie wiedzy o języku, kulturze, historii Francji i regionu, współpraca w grupie międzynarodowej, doskonalenie własnego warsztatu pracy.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.

17 lipca 2017r rozpoczęłam dwutygodniowy kurs związany z wykorzystywaniem nowych technologii w nauczaniu języka obcego. Kurs odbywał się w Norwich w stolicy hrabstwa Norfolk, głównym mieście Anglii Wschodniej w Wielkiej Brytanii.

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Projekt "Get ready" - feedback z odbytych kursów.
Przejdź do - PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY- GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY- GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”

Fundusze UnijneUnia Europejska

Od lipca 2016 realizowany jest w naszej szkole projekt „Get ready- gotowi do życia zawodowego i edukacji w Europie”. Do projektu przystąpiło 9 nauczycieli z naszej szkoły.  Projekt został sfinansowany z Funduszy Europejskich z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i zarządzania placówką oraz zwiększenie kompetencji zawodowych kadry poprzez udział w kursach doskonalących w krajach UE. 

5 stycznia 2018
Czytaj więcej o: PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY- GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”

GET READY – przygotuj się , ale na co?

Fundusze Unijne                                                                          Unia Europejska

Niewątpliwie na wakacje, ale GET READY ma też inne znaczenie, dużo bardziej istotne dla funkcjonowania naszej szkoły niż zasłużony wakacyjny odpoczynek.
Zmieniamy szkołę, zmieniamy siebie i chcemy zmienić uczniów na lepsze. (trochę brzmi jak dobra zmiana, nie?) Takie hasło przyświecało nauczycielom naszej szkoły, którzy w 2016 roku podjęli starania o uzyskanie funduszy unijnych na zrealizowanie projektu edukacyjnego służącego podnoszeniu kompetencji językowych kadry pedagogicznej i doskonaleniu własnego warsztatu pracy...

 

21 czerwca 2017
Czytaj więcej o: GET READY – przygotuj się , ale na co?