Portfolio dydaktyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

KONSPEKT LEKCJI nr 1                                  

 

POZIOM

TEMAT

intermediate

English customs – going to pubs

 

 

CELE

 • Umiejętność wykorzystania Internetu jako źródła informacji
 • Zapoznanie uczniów z zasadami przebywania w angielskich pubach
 • Rozwijanie sprawności udzielania odpowiedzi na pytania oraz swobodnego wypowiadania się

 

PRZEWIDYWANE PROBLEMY W TRAKCIE LEKCJI

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE

 • trudności ze słownictwem ze stron internetowych
 • techniczne problemy
 • trudności ze skoncentrowaniem się uczniów na zadaniach lekcji
 • telefony komórkowe z dostępem do sieci wi-fi
 • internetowa strona: fancyapint.com
 • internetowy słownik

 

 

PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA TRUDNOŚCI

 • zachęcić uczniów do uruchomienia jednojęzycznych słowników internetowych
 • upewnić się przed lekcją, że nie ma problemów z wejściem strony
 • uświadomić uczniom cele lekcji

 

ETAP

CZAS

PROCEDURA

Wprowadzenie

Etap 1

 

6 min

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel zapisuje temat Fancy a pint? i pyta uczniów o czy rozumieją sformułowanie pint i czego będzie dotyczyć lekcja. Następnie wprowadza uczniów w temat poprzez zidentyfikowanie stereotypu Anglika.

What does a typical Englishman look like?

What are the most characteristic personality traits of the English?

What do they value in their lives most?

How do they spend their free time?

Why do they spend so much time in pubs?

Rozwinięcie

Etap 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap 3

 

 

3 min

 

 

 

 

 

5 min

 

 

 

 

8 min

4 min

 

 

Po krótkiej dyskusji, nauczyciel informuje uczniów, że będą mieli okazję zapoznać się bliżej z jednym z angielskich zwyczajów: chodzeniem do pubów. Uczniowie dostają adres internetowy www.fancyapint.com od nauczyciela. Należy poprosić uczniów o ścisłe wypełnianie poleceń. Zostają podzieleni na pary pracujące na swoich telefonach komórkowych.

Każda para otrzymuje od nauczyciela zestaw pytań. Ich zadaniem jest znaleźć odpowiedzi na stronie. Pytania dotyczące przewodnika przebywania w pubie w załączeniu. (załącznik 1)

Można ułatwić uczniom nawigację po stronie poprzez skierowanie ich na tytuł pub visitor guide i pub videoguide.

Nauczyciel sprawdza odpowiedzi uczniów.

Jako podsumowanie, uczniowie na tablicy zapisują najważniejszy ich zdaniem przepis i ich pary.

Ćwiczenie

Etap 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 min

 

 

 

 

 

 

 

8 min

 

 

Zawody w poszukiwaniu pubu: LOOKING FOR A PUB competition. Uczniowie mają za zadanie jak najszybciej znaleźć pub o następujących cechach:

 • blisko atrakcji turystycznej
 • blisko centrum
 • z najlepszą oceną

oraz zachęcić innych do jego zwiedzenia.

Należy wykorzystać 2 hasła: rating, location.

Klasa wysłuchuje krótkich prezentacji uczniów. Wygrywa para, która przygotuje najszybszą i najlepszą rekomendację pubu.

Praca domowa

 

Opowiedzieć o zasadach przebywania w pubach.

 

 

 

( Załącznik 1)

QUESTIONS

GROUP 1

 1. What's the legal drinking age in the UK?
 2. What are young pub-goers advised to bring? Why? 
 3. What other "drinking ages" are there in certain pubs?
 4. Who decides whether guests under a certain age limit will get in or not?

GROUP 2

 1. How should you behave if the management refuse to let you in? 
 2. What might happen if you insisted on getting in?
 3. What exceptions are there to the strict rules governing underage drinking?
 4. What are parents expected to do if they bring their children to the pub?

GROUP 3

 1. What opening and closing times apply during the week?
 2. Compare opening and closing times in Scotland to those in England. 
 3. When and how are "last orders" announced?
 4. What can't you even do after that time?

GROUP 4

 1. How long is "drinking up time"?
 2. Some pubs will allow you to finish up your drink slowly. How about others?
 3. What are "lock ins" and why can they lead to problems?
 4. What kind of establishments can you go to for a late night drink?

GROUP 5

 1. Why do these places have "gentlemen" on the door?
 2. What other problem must be  considered when you go out for a late drink?
 3. How do you order a drink and how does it get to your table?
 4. Where do you order food and how do you get it?

GROUP 6

 1. What shouldn't you do if you go to the pub in a group? Why not?
 2. How should you behave if there are lots of people at the bar and you can't get to the counter to order your drink?
 3. Why shouldn't you try to push to the head of the queue?
 4. What must people who want to use their credit cards know?

GROUP 7

 1. Why might some pubs ask you not to take your pint out and drink it in the street?
 2. What must you remember when you order a round of drinks that includes Guinness?
 3. What areas can you choose from to go on a virtual pub crawl?
 4. What was the Covent Garden area like years ago? What has it developed into?