Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

6-13 GRUDNIA

1)     6.12.2019 r. mija termin podania propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom kl. I-III.

2)     6.12.2019 r. wyjazd grupy uczniów na Konkurs Chemiczny do Płocka pod opieką p.Alicji Jaros.

3)     6-8.12.2019 r. Finał Ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka; w naszej szkole funkcjonować będzie kutnowski sztab akcji.

4)      9.12.2019 r.

- godz. 12.45 – 14.25 warsztaty dla młodzieży z klasy Ia dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu „Zrozum mnie”

- godz. 16.30 zebranie Rady Rodziców,

- godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III.

- godz. 17.30 – 18.00 poniedziałkowy dyżur nauczycieli.

5)     10.12.2019 r. o godz. 10.00 wyjście klas: Idg, IId, IIId do KDK na wykład Przemysława Owczarka nt: „Poezja współczesna wyrazem wojennej traumy” (opiekę sprawują p.: A. Wesołowska, E. Walczak. A. Mazur).

6)     11.12.2019 r. wyjazd klasy IIId na Uniwersytet Łódzki „Środy z polonistyką” (opiekę sprawują: E. Walczak, A. Wdowiak, A. Wesołowska).

7)     11-13.12.2019 r. wyjazd klasy IIIa na warsztaty informatyczne do Łodzi (opiekę sprawują p.: J. Sobol, A. Horwat, A. Michałkiewicz).

8)     12.12.2019 r. wyjazd grupy uczniów do Sejmu pod opieką p. A. Głuszcz.

9)     12.12.2019 r. o godz. 13.00 odbędzie się konkurs języka angielskiego „Jersz” (szczegółowe informacje p.Magdalena Golan).

10)   13.12.2019 r. wyjście klasy Id do WSGK na debatę dotyczącą narkomanii i dopalaczy pod opieką p. E. Gustowskiej.

11)   13.12.2019 r. w godz. 12.45 – 14.25 warsztaty dla młodzieży z klasy Ic dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu „Zrozum mnie”.

 Wigilie klasowe odbędą się  wyłącznie w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) po zakończeniu wigilii ogólnoszkolnej (około godz. 13.30).  

5 grudnia 2019

25-29 LISTOPADA

1)     25.11.2019 r. od godz. 8.50 odbędą się zdjęcia klasowe (szczegółowe inf. u p. E. Gustowskiej).

2)    26.11.2019 r. na 2 godz. lekcyjnej etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (szczegółowe inf. p.  A. Michałkiewicz).

       26.11.2019 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej koncert orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczą klasy I-III.

3)    28.11.2019 r. o godz. 14.30 Rada Pedagogiczna dotycząca uchwalenia nowego statutu. Lekcje w tym dniu odbywają się do 14.25.

4)    29.11.2019 r. o godz. 14.30 spotkanie wizytatorów Kuratorium Oświaty z Radą Pedagogiczną . Lekcje w tym dniu odbywają się do 14.25.

      6.12.2019 r. mija termin podania propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom kl. I-III.

     9.12.2019 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III. W związku z powyższym w grudniu nie będzie pierwszego czwartku miesiąca.

22 listopada 2019

19-22 LISTOPADA

1)     19.11.2019 r. w godz. 11.50 – 12.35 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie klas III z przedstawicielami uczelni wyższych z Poznania, w związku z projektem „Poznań przyciąga” (szczegółowe inf. u p. E. Gustowskiej).

2)    19.11.2019 r. udział grupy uczniów w konkursie Piosenki Patriotycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie;

3)    20.11.2019 r. wyjazd kl. IIIa na warsztaty informatyczne organizowane przez Politechnikę Łódzką (opiekę sprawują:  J. Sobol, A. Michałkiewicz);

4)    21.11.2019 r. wyjazd kl. ICg i IC do Teatru Muzycznego w Łodzi (opiekę sprawują: I. Patyk-Sadowska, A. Jaros, M. Golan);

5)    22.11.2019 r. wyjazd kl. IIa, IIId do Teatru Muzycznego w Łodzi na : musical „Miss Saigon” (opiekę sprawują: A. i M. Wesołowska, A.Wdowiak, A. Mazur, E. Gustowska).

 6.12.2019 r. mija termin podania propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom kl. I-III.

18 listopada 2019

11-15 LISTOPADA

 

1)    11.11.2019 r. grupa uczniów klasy ICg będzie brała udział w miejskich uroczystościachNarodowego Święta Niepodległości (opiekę sprawuje p. Alicja Jaros).

2)    13.11.2019 r. wyjazd kl. IId na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w ramach „Środy z polonistyką” (opiekę sprawują panie: A. Kubicka, A. Wesołowska, E. Walczak)

3)    14.11.2019 r. o godz. 16.30 wyjazd kl. IAg, IDg do Teatru Wielkiego na spektakl „Carmen” (opiekę sprawują panie: A. Wesołowska, M. Wesołowska, E. Gustowska, J. Markiewicz, G. Modlińska).

4)    15.11.2019r. wyjazd grupy uczniów na Uniwersytet Łódzki na „Wielka Lekcja Geografii” (opiekę sprawują: p. J. Drabik, p. A. Horwat).

5)    15.11.2019 r. od godz. 11.50 – 13.30 w sali gimnastycznej rozpoczną się Otrzęsiny uczniów klas I, organizuje je klasa IId. (szczegółowe informacje p. A. Kubicka).

 6.12.2019 r. – TERMIN PODANIA PROPOZYCJI  ŚRÓDROCZNYCH  OCEN NIEDOSTATECZNYCH UCZNIOM KL. I-III.

8 listopada 2019

Szkolenie dla wolontariuszy hospicjum

Kutnowskie hospicjum organizuje szkolenia przybliżające pracę tej placówki i prezentujące wolontariat hospicyjny. Zajęcia, które odbędą się w styczniu, będą prowadzone w formie wykładów oraz warsztatów, z wykorzystaniem różnorodnych metod m.in. arteterapii, muzykoterapii, psychoterapii. Zgłoszenia przyjmuje p. Krzysztof Stasiak. 

4 listopada 2019