Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

15-31 GRUDNIA

  •   15.12.2018 r. wyjazd uczennic: L. Majda (kl. IId) i M. Michałkiewicz (kl. IId) do Skierniewic na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. 
  •   20.12.2018 r. o godz. 15.30 posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
  •   21.12.2018 r. o godz. 10.50 w sali gimnastycznej odbędzie się szkolne spotkanie wigilijne                    .
  •   24-31.12.2018 r. zimowa przerwa świąteczn
  •  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się po przerwie w dniu 2 stycznia 2019 r.; 

9 stycznia 2019 r. obchodzić będziemy Święto Szkoły. O godz. 1200 w sali widowiskowej KDK rozpocznie się Koncert Noworoczny. Zbiórka młodzieży w tym dniu w Kutnowskim Domu Kultury o godz. 1130.

 

14 grudnia 2018

07-21 GRUDNIA

 

1)     07-9.12.2018 r. Finał Ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, w naszej szkole funkcjonował będzie kutnowski sztab akcji;

2)     11-13.12.2018 r. wyjazd kl. IIa na warsztaty informatyczne do Łodzi (opiekę sprawuje J. Sobol, A. Horwat, A. Michałkiewicz);

3)     11.12.2018 r. wyjazd grupy uczniów na konkurs „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego” do Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach;

4)      11.12.2018 r. wyjście grupy uczniów na konkurs „O Pióro Starosty Kutnowskiego” do Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie;

5)     14.12.2018 r. w godz. 9.00 – 13.30 odbędzie się kiermasz stroików świątecznych;

6)     14.12.2018 r. upływa termin wystawienia ocen śródrocznych w klasach I-III;

7)     21.12.2018 r. o godz. 10.50 w sali gimnastycznej odbędzie się szkolne spotkanie wigilijne. Wigilie klasowe proszę planować wyłącznie w tym dniu (piątek 21.12.2018 r.) po zakończeniu wigilii szkolnej;

7 grudnia 2018

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219

www.pis.lodz.pl    e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl

           

Łódź, dnia 15.11.2018 r.

  

            Szanowni Państwo,                                                              

           Rodzice i Opiekunowie

 W niniejszym liście zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycznego wzrostu liczby zachorowań na odrę
w Europie. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) i Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 tys. przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w okresie od
1 stycznia do 31 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę.
W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te wskazują na fakt dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby.

Choroby nie znają granic. W każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, w skrajnych przypadkach prowadzących do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione w tym dzieci do 13 miesiąca życia czy też inne osoby, które  z przyczyn zdrowotnych nie mogły zostać poddane szczepieniu.

Gwarancją bezpieczeństwa Państwa dzieci jest poddanie ich szczepieniom ochronnym. Podniesie to również znacząco poziom bezpieczeństwa innych osób, niezaszczepionych z powodu wskazań medycznych. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć ilość zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować.

Pragnę zaapelować, byście Państwo, jako Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swoich Dzieci, ponownie przenalizowali zasadność zaszczepienia swojego Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Proszę pamiętać, iż pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Jego zdrowia.

Licząc na Państwa rozwagę, proszę o dokonanie wyboru i podjęcie pozytywnej decyzji
o zaszczepieniu swojego Dziecka w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia
„lepiej zapobiegać niż leczyć".

                                                                                                z wyrazami szacunku

                                                                                      dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska

                                                                        Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

27 listopada 2018

27-28 LISTOPADA

1)     27.11.2018 r. na 3 godz. lekcyjnej odbędzie się debata kandydatów do Samorządu Uczniowskiego (sala gimnastyczna);

2)     27.11.2018 r. w godz. 11.00-12.00 odbędą eliminacje szkolne Olimpiady Medialnej;

3)     28.11.2018 r. wyjazd kl. Ib, Id i IIb do Torunia na zajęcia warsztatowe w Centrum Nowoczesności oraz Muzeum Piernika (opiekę sprawują p.: I.Tarłowska, A. Obielska, M. Golan, K. Witczak, J. Markiewicz);

23 listopada 2018

19-22 LISTOPADA

 1)     19.11.2018 r. o godz. 9.50 wyjście grupy uczniów z kl. IId do KDK po sadzonki róż, w związku z realizacją projektu „1000 róż dla Miasta Róż” (opiekę sprawuje Pani Marzanna Wojtczak-Żukowska);

2)     20.11.2018 r. wyjazd kl. IIa i IIb do Warszawy do SGH i Sejmu RP (opiekę sprawują: J. Sobol, A. Obielska, A. Kłosińska, W. Ladorudzki, M. Konarski);

3)     20.11.2018 r. w godz. 10.00 -11.00 grupa uczniów z klasy Ib uczestniczy w marszu Białej Wstążki, w związku z realizacją projektu pn: „Kutno-miastem Mocy przeciwko przemocy!” (opiekę sprawuje Pani Aleksandra Głuszcz);

4)     20.11.2018 r. w godz. 10.00-11.00 grupa uczniów weźmie udział w pierwszym etapie Olimpiady Cyfrowej (opiekę sprawuje Pani I. Podlasiak);

5)     22.11.2018 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III.

        6.12.2018 r. – termin podania propozycji ocen śródrocznych uczniom kl. I-III.

16 listopada 2018

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

                                                                  

Minister Edukacji Narodowej                                                      Główny Inspektor Sanitarny
      ANNA ZALEWSKA                                                                          JAROSŁAW PINKAS                                         

       

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Warszawa, 8 listopada 2018 roku

 Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

 Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

 Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

  Z wyrazami szacunku

 Anna Zalewska                                                                                                           Jarosław Pinkas

Minister Edukacji Narodowej                                                                            Główny Inspektor Sanitarny

14 listopada 2018