Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została ogłoszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Zwracamy się w związku z tym z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród uczniów informacji o naborze. Jesteśmy przekonani, że możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, ma istotne znaczenie.  

Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).   

Z wyrazami szacunku  

Biuro Organizacyjne

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

17 czerwca 2019

19 CZERWCA

1)     19.06.2019 r. o godz. 900 uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas  I-II.

       19.06.2019 r. o godz. 11.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej.

14 czerwca 2019
Przejdź do - ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spektakl ,,Pół na pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata z udziałem Piotra Szwedesa i Piotra Polka do Kutnowskiego Domu Kultury, który odbędzie się 27 czerwca o godzinie 19:30. `

 

11 czerwca 2019

12-19 czerwca

1)     12.06.2019 r. wyjazd klasy IIc na wykłady z chemii na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (opiekę sprawują: A. Jaros, M. Żukowska, A. Wesołowska).

2)     12.06.2019 r. o godz. 15.00 klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

3)     13.06.2019 r. w godz. 10.00 – 11.30 kl. IId uczestniczy w podsumowaniu projektu edukacyjnego „ECOlogiczny Dąbrowszczak” w CTMiT;

4)     14.06.2019 r.  w godz. 7.40 – 10.30 Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaprasza młodzież i grono pedagogiczne do punktu pobrań krwi w Szpitalu Kutnowskim (pismo w załączeniu);

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 r.
W przyszłym tygodniu Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski podpisze nowelizację rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano dodanie do obowiązujących przepisów dwóch nowych zapisów. Pierwszy z nich brzmi: "Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy". Drugi z nowych zapisów odwołuje się do pierwszego: "ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w paragraf 2 ust. 1 zdanie trzecie - w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, i kończą się z dniem 


 

7 czerwca 2019

3-11 czerwca

1)     03-07.06.2019 r. wyjazd klasy Ic na wycieczkę do Karpacza (opiekę sprawują: pp.:  A. Obielska, M. Konarski, W. Ladorudzki).

2)     03.06.2019 r. w godz. 10.00-12.00 w s. 21 klasa IIa będzie brała udział w warsztatach informatycznych „Tworzenie aplikacji mobilnych” prowadzonych przez Pana Bartosza Bilskiego przedstawiciela firmy Erikson.

3)     04.06.2019 r. z okazji Roku Moniuszkowskiego przypomniana zostanie w formie muzycznej i wizualnej postać Stanisława Moniuszki.

4)      07.06.2019 r. w godz. 9.50-10.35 w sali gimnastycznej dla uczniów I LO Pani Sylwia Lewandowska poprowadzi pogawędkę nt. HIV/AIDS.

6)     07.06.2019 r. klasa IIa wyjeżdża na wycieczkę do Gdańska (opiekę sprawują: A. Horwat, E. Gustowska, J. Sobol).

7)     11.06.2019 r. wystawienie ocen rocznych uczniom klas I-II.

30 maja 2019

„KODO Łódzkie 2019”

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 oraz uczniów szkół średnich z terenu województwa łódzkiego (w tym absolwentów szkół średnich w roku szkolnym 2018/2019) do udziału w bezpłatnych 5-dniowych warsztatach „KODO Łódzkie 2019”. Warsztaty zostaną przeprowadzone w Łodzi w 5 grupach w okresie od 1 lipca do 2 sierpnia 2019 r. Warsztaty mają na celu edukowanie młodzieży w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i społeczeństwa informacyjnego poprzez popularyzowanie wiedzy z dziedziny nowych technologii wśród osób młodych z terenu województwa łódzkiego. Zakres tematyczny warsztatów (m.in. podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenie stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych) zostanie zrealizowany w ramach dwóch bloków tematycznych: podstawy programowania – programowanie w języku C# oraz wprowadzenie do tworzenia stron internetowych. 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.elodzkie.pl/wydarzenia/kodo-lodzkie-2019    Rekrutacja na warsztaty rozpoczyna się 30 maja 2019 r. o godz. 12:00. Ilość miejsc jest ograniczona.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Cyfryzacji

Wydział Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź

30 maja 2019