Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

9 LUTEGO-1 MARCA

1)      9-10.02.2019 r. udział uczennicy kl. IIb W. Żuber w etapie okręgowym Olimpiady Geograficznej (opiekę sprawuje Pani A. Kłosińska);

2)      25.02.2019 r. wyjazd grupy uczniów do Łodzi na konkurs matematyczny organizowany przez Politechnikę Łódzką (opiekę sprawuje M. Włodarczyk);

3)      26.02.2019 r. w godz. 11.50 – 13.30 warsztaty dziennikarskie kl. IId z Panią Aleksandrą Kołodziejek;

4)      27.02.2019 r. w godz. 9.50 – 11.40 warsztaty dziennikarskie kl. Id z Panią Aleksandrą Kołodziejek;

5)      27.02.2019 r. udział ucznia kl. IIIa A. Gorgonia w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej (opiekę sprawuje Pan W. Ladorudzki);

6)      01.03.2019 r. wyjazd kl. Id, IIId, IIc do Teatru Muzycznego na spektakl „Madagaskar” do Łodzi (opiekę sprawują: E. Gustowska, A. Wesołowska, M. Wesołowska, A. Głuszcz, A. Wdowiak, E. Różańska, A. Kubicka);

11-24.02.2019 r. ferie zimowe, w tym okresie sekretariat szkoły jest czynny w godz. 8.00 – 14.00.

07.03.2019 r. o godz. 14.30  odbędzie się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na temat „Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego”.

 

11 lutego 2019

4-24 LUTEGO

1)      04.02.2019 r. o godz. 11.00 spotkanie klas Ia, IIa, IIIa ze studentem Politechniki Warszawskiej Panem Krzysztofem Więcławem;

2)      05.02.2019 r. :

- wyjazd klasy Ic do Łodzi (opiekę sprawują: M. Konarski, K. Borowiak, W. Ladorudzki);

- w sali nr 14spotkanie klas trzecich z przedstawicielami Wyższej Szkoły Bankowej z Torunia, warsztaty „Wystąpienia publiczne”:   godz. 9.50 klasy IIIc, IIId godz. 10.55 klasy III a, III b;

-  o godz. 10.00 wyjście uczennic klasy IId: Aleksandry Więckowskiej i Małgorzaty Olkiewicz na uroczyste rozstrzygnięcie wielkiego testu historycznego „I powstała niepodległa” do Urzędu Miasta Kutno (opiekę sprawuje Pani A. Szymczak); 

- w godz. 10.30-12.30 w sali nr 10 będzie możliwość oddania krwi w ruchomym punkcie krwiodawstwa;

- w godz. 11.30-14.10 klasy Id, IId, IIId, biorę udział w „Lekcji w kinie”, w KDK (opiekę sprawują: I. Podlasiak, A. Wdowiak, A. Kubicka);

    3) 06.02.2019 r.

- od godz. 10.00 do godz. 12.00 w sali gimnastycznejodbędzie się II etap XVI Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych organizowanego przez I LO;

- wyjazd ucznia klasy IIIa Michała Matczaka na finał konkursu „Matematyka Moja Pasja” organizowany przez Uniwersytet Łódzki (opiekę sprawuje Pan W. Ladorudzki);

    4) 07.02.2019 r. odbędą się:

-  o godz. 13.30 posiedzenie Rady Pedagogicznej;

- o godz. 17.00 zebrania z rodzicami klas I-III.

    5) 08.02.2019 r.

- wyjazd klas IId i IIIado Łodzi, m.in. na warsztaty ”Maturalnie, że sztuka”, zwiedzanie Teatru Wielkiego (opiekę sprawują: A.Wdowiak, E.Gustowska, A.Kubicka, M.Wesołowska)

- godz. 12.00 klasa Id wychodzi na wykłady o poezji z P. Julianem Kornhauserem do KDK;

   6) W dniach 11-24.02.2019 r. - ferie zimowe, w tym okresie administracja szkoły pracuje w godz. 8.00 - 14.00.

07.02.2019 R. UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OSTATECZNYCH DEKLARACJI MATURALNYCH.

1 lutego 2019

28 STYCZNIA-7 LUTEGO

1)      28.01-02.02.2019 r. odbędzie sięFestiwal Frankofonii według poniższego harmonogramu:

         -29 stycznia  w CTMiT :  9.00 - 11.00 konkurs piosenki francuskiej (10 osób);   11.00 - 13.00 konkurs recytatorski (10 osób)

        - 30 stycznia godz. 9.00 wyjście klas Ib, Ic, Id na film „Samba” w KDK.

         -1 lutego godz. 17.00 rozdanie nagród laureatom konkursów w ramach Festiwalu  Frankofonii w CTMiT.

2) 31.01. o godz. 10.00 spotkanie przedstawicieli Samorządów Uczniów szkół ponadgimnazjalnych dot. akcji „Razem przeciw Nienawiści”. 

7 lutego br. upływa termin zmiany deklaracji maturalnej.

7 lutego 2019 r. odbędą się:

-  o godz. 13.30 posiedzenie Rady Pedagogicznej;

- o godz. 17.00 zebrania z rodzicami klas I-III.

25 stycznia 2019

9 STYCZNIA-7 LUTEGO

W dniach 9-10.01.2019 r. obchodzić będziemy Święto Szkoły:

1)       9 stycznia 2019 r.  o godz. 12.00 Koncert Noworoczny w KDK; Zbiórka młodzieży w tym dniu nastąpi w Kutnowskim Domu Kultury  o godz. 1130

           9 stycznia 2019 r. wyjazd grupy uczniów na etap okręgowy Olimpiady Statystycznej w Łodzi (opiekę sprawuje Pan Wojciech Ladorudzki).

2) 10 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w sali gimnastycznej liceum finał konkursu „Wiedzy o patronie szkoły” oraz Gala JAŚKI 2019W tym dniu zgodnie z planem lekcje odbywać się będą do godz. 10.35.

3) 12 stycznia 2019 r. wyjazd grupy uczniów do Łodzi na etap okręgowy Olimpiady Historycznej (pod opieką Pani A. Szymczak i dyrektora P. Zawadzkiego);

    12 stycznia 2019 r.  o godz. 20.00 Bal Studniówkowy. 

4) 7.02.2019 r. godz. 13.30 odbędzie się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej.  W związku z tym lekcje w tym dniu zakończą się po 6 lekcji. W tym samym dniu o godz. 17.00 rozpoczną się zebrania z rodzicami.

4 stycznia 2019

18 GRUDNIA-4 STYCZNIA 2019

18.12.2018 r. o godz. 10.35 wyjście klasy Ic do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie (szczegółowe inf. Pan M. Konarski);

20.12.2018 r. o godz. 15.30 odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Proszę o obowiązkową obecność, dyrekcja nie przewiduje zwolnień z tej Rady;

21.12.2018 r. o godz. 10.50 w sali gimnastycznej odbędzie się szkolne spotkanie wigilijne (szczegółowe inf. Pan K. Stasiak). Wigilie klasowe proszę planować wyłącznie w tym dniu (piątek 21.12.2018 r.) po zakończeniu wigilii szkolnej;

21.12.2018r. o godz. 16.00 spotkanie wigilijne dla pracowników administracji i obsługi.

4) 23-31.12.2018 r. zimowa przerwa świąteczna;

5) 03.01.2019 r.o godz. 15.30 posiedzenie Rady pedagogicznej – podsumowanie pracy w I półroczu, w tym dniu o godz. 17.00 odbędzie się dyżur nauczycieli.

6) 03-11.01.2019 r. odbywać się będą próbne egzaminy maturalne.

03.01.2019 r. (czwartek)

- język polski pp godz. 8.00

- biologia pr godz. 11.30

04.01.2019 r. (piątek)

- matematyka pp godz. 8.00

- historia pr godz. 11.30.

W tym dniu zgodnie z planem lekcje odbywać się będą do godz. 10.35.

3 stycznia 2019

15-31 GRUDNIA

  •   15.12.2018 r. wyjazd uczennic: L. Majda (kl. IId) i M. Michałkiewicz (kl. IId) do Skierniewic na etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. 
  •   20.12.2018 r. o godz. 15.30 posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
  •   21.12.2018 r. o godz. 10.50 w sali gimnastycznej odbędzie się szkolne spotkanie wigilijne                    .
  •   24-31.12.2018 r. zimowa przerwa świąteczn
  •  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się po przerwie w dniu 2 stycznia 2019 r.; 

9 stycznia 2019 r. obchodzić będziemy Święto Szkoły. O godz. 1200 w sali widowiskowej KDK rozpocznie się Koncert Noworoczny. Zbiórka młodzieży w tym dniu w Kutnowskim Domu Kultury o godz. 1130.

 

14 grudnia 2018