Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

27 - 30 LISTOPADA

  • 27.11.2017 r. wyjazd kl. Ic, Ib na wycieczkę do Teatru Buffo i Radia Zet w Warszawie (opiekę sprawują Pani A. Obielska, Pan K. Borowiak oraz Pan W. Ladorudzki);
  • 27.11.2017 r. o godz. 9.50 spotkanie uczniów klas III z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Skierniewic (sala gimnastyczna).
  • 28.11.2017 r. wyjazd kl. IIa i część klasy Id do Teatru Wielkiego na spektakl „Halka” (opiekę sprawuje Pani A. Wesołowska, Pani A. Wdowiak oraz Pan R. Wąs);
  • 28.11.2017 r. w godz. 10.50 - 11.40 w klasie Ib i Id przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca diagnozy nauczania przedmiotów przyrodniczych przez przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
  • 30.11.2017 r. wyjazd grupy uczniów na dyktando pt: „Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego”, (opiekę sprawuje Pani I. Podlasiak);
  • 30.11.2017 r. o godz. 10.35 krótkie posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

 

23 listopada 2017

20 - 24 LISTOPADA

1)   20.11.2017 r. w sali nr 14 warsztaty nt: „Wystąpienia publiczne” prowadzone przez przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej z Torunia

     - w godz.:  9.50 – 10.35 kl. IIIc i IIId

     - w godz.:  10.55 – 11.40 kl. IIIb;   

2)      20.11.2017 r. wyjazd kl. IIIa na zajęcia warsztatowe do Instytutu Elektroniki w Łodzi (opiekę sprawuje Pan J. Sobol i Pan M. Włodarczyk).

3)      21.11.2017 r. wyjazd kl. IIc i część kl. IIIc do Teatru i Muzeum Ewolucji w Warszawie (opiekę sprawuje M. Żukowska, Pani A. Jaros).

4)      23.11.2017 r. wyjazd kl. IIIa do Teatru Muzycznego w Łodzi na spektakl „Nędznicy” (opiekę sprawuje Pani E. Walczak, Pan M. Włodarczyk, Pan J. Sobol);

5)      23.11.2017  r. wyjazd kl. Id i IIId do Warszawy do Ministerstwa Sprawiedliwości (opiekę sprawuje Pan K. Stasiak, J. Markiewicz)

6)      23.11.2017 r. o godz. 1700 odbędą się zebrania rodziców klas I-III.Zebrania rodziców klas III rozpoczną się od informacji na temat zasad przeprowadzania egzaminu           maturalnego, szczegółowe informacje Pan Dyrektor Wojciech Ladorudzki.

7)  24.11.2017 r. w sali nr 16 odbędą się zajęcia z „Preorientacji zawodowej” prowadzone przez Panią psycholog Joannę Szczepańską i Panią Annę Burchard – doradca zawodowy:

- w godz.:  8.00 – 9.40 kl. IId

- w godz.:  9.50 – 11.40 kl. IIb

17 listopada 2017

14 LISTOPADA - 6 GRUDNIA

 1)   14.11.2017 r. w godz. 10.00 - 13.00 w CTMiT w Kutnie odbędzie się konferencja pt: „Przywrócić uśmiech” organizowana przez MOPS w Kutnie, podczas której nasi uczniowie przedstawią prezentację na temat „Dąbrowszczak. Pozytywnie wbrew przemocy” (szczegółowe informacje Pan Tomasz Lemański);

2)      16.11.2017 r. w godz. 13.30 – 16.30 odbędzie się szkoleniowa Rada Pedagogiczna. 

3)      16.11.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się dyżur nauczycielski.

4)      17.11.2017 r. wyjazd klasy IIId do Teatru Arlekin w Łodzi na spektakl „Mistrz i Małgorzata” (szczegółowe informacje u Pani prof. A. Wesołowskiej);

5)      17.11.2017 r.  w Łodzi odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomu stypendyście Prezesa Rady Ministrów, uczniowi kl. IIId Piotrowi Dąbrowiczowi;

6)       20.11.2017 r. mija termin wystawienia propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych dla   uczniów klas III.

7)       06.12.2017 r.  – sportowe Mikołajki (w najbliższym czasie harmonogram przedstawią nauczyciele w-f).

W związku z przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi projektu „Strategia Rozwoju Oświaty w Powiecie Kutnowskim na lata 2017 – 2021”, ww. dokument dostępny jest na internetowej stronie szkoły, w zakładce : „ STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY 2017-2021”.

9 listopada 2017

6 - 11 LISTOPADA

 06.11.2017 r. w godz. 9.50 - 10.35 w klasach III odbędzie się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Poznania, w celu zaprezentowania oferty akademickiej miasta Poznań (sala  gimnastyczna);
 06.11.2017 r. w godz. 10.00 - 11.30odbędzie się etap szkolny Olimpiady Języka Niemieckiego.

 07.11.2017 r. w godz. 12.45 - 13.30 odbędzie się etap szkolny Olimpiady    Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

10.11.2017 r. wyjście grupy młodzieży z kl. Id do Muzeum Regionalnego w      Kutnie na konkurs historyczny „Jeden z dziesięciu”.

 11.11.2017 r. grupa uczniów będzie brała udział w miejskich   uroczystościachNarodowego Święta Niepodległości.

3 listopada 2017

30 - 31 PAŹDZIERNIKA

1)    30.10.2017 r. w godz. 9.50 - 10.35 w klasach IIIa, IIIb odbędzie się wykład z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie na temat: „Talenty i umiejętności. Ja na rynku pracy” (sala nr 14);

2)    31.10.2017 r. wyjście grupy uczniów na cmentarz, zapalenie zniczy na grobach dr A. Troczewskiego, dyrektora T. Szyburskiego oraz przewodniczącego Koła Absolwentów I LO J. Krzemińskiego;

Dyżur nauczycielski (pierwszy czwartek miesiąca) zostanie przełożony z 2 listopada 2017 r. na 16 listopada 2017 r.

 

27 października 2017

20 - 27 PAŹDZIERNIKA

 

20-21.10.2017 r. odbędzie w naszej szkole „Weekend z Technologią Informacyjną”.

23.10.2017 r. wyjazd kl. Ia i IIIa na zajęcia warsztatowe na Uniwersytecie Łódzkim na temat: „Liczby zespolone” (opiekę sprawuje Pan J. Sobol,  Pan M. Włodarczyk, Pan W. Ladorudzki);

23.10.2017 r. w godz. 9.50 - 10.35 do klas I i II wejdzie przedstawicielka MDK w Kutnie z informacją o zajęciach dziennikarskich;

23.10.2017 r. w godz. 9.50 - 10.35 w klasach IIIc, IIId odbędzie się spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie na temat: „Talenty i umiejętności. Ja na rynku pracy” (sala nr 14);

25.10.2017 r. w godz. 10.00 - 14.30 grupa uczniów (pod opieką Pani A. Szymczak i Pana A. Michałkiewicza) będzie brała udział  w „ Grze Miejskiej – Rajd śladami zabytków i historii Kutna”;

27.10.2017 r. w godz. 11.30 – 14.30 kl. Ib, Id, IId weźmie udział  w warsztatach filmowych w KDK „Lekcja w kinie”.

20 października 2017