Plan uroczystości i imprez szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

TERMIN

WYDARZENIE

1 IX 2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

9 X 2020r.

Otrzęsiny

14 X 2020r.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej, Heńki 2020

8 XI 2020r.

Powiatowe obchody Święta Niepodległości

22 XII 2020r.

Wigilia szkolna, Dzień Wolontariusza

16 I 2021r.

Bal studniówkowy

Termin zostanie ustalony
w porozumieniu
z KDK

Święto Szkoły - Koncert Noworoczny

w KDK-u

11 I 2021r.

Święto Szkoły - Jaśki 2021, konkurs wiedzy
o patronie

19 III 2021r.

BUDA 2021, prezentacje artystyczne uczniów

termin ustali zespół ds. promocji

Drzwi Otwarte, Piknik Rodzinny Dąbrowszczaka

30 IV 2021r.

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły

30 IV 2021r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji
3-go Maja

1 VI 2021r.

Święto Sportu

25 VI 2021r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 IX 2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022