Plan uroczystości i imprez szkolnych 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

TERMIN

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

1 IX 2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 IX 2021

82 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

II połowa IX 2021

Udział przedstawicieli ILO w I Zlocie Uczniów Szkół im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Winnej Górze

8 X 2021r.

Otrzęsiny klas pierwszych

14 X 2021r.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej, Heńki

5 XI-11 XI 2021r.

Organizacja Powiatowych Obchodów Narodowego  Święta Niepodległości (w uzgodnieniu
z władzami powiatu)

22 XII 2021r.

Wigilia szkolna, Dzień Wolontariusza

I 2022

Studniówka

Termin zostanie ustalony

w porozumieniu z KDK

Święto Szkoły w 224. rocznicę  powstania Legionów Polskich we Włoszech
– organizacja   Koncertu Noworocznego w KDK-u

11 I 2022r.

Święto Szkoły - Jaśki 2022, konkurs wiedzy o patronie

1 III 2022

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

21 III 2022 r.

BUDA 2022, prezentacje artystyczne uczniów

Termin ustali zespół
ds. promocji

Drzwi Otwarte, Tydzień z Dąbrowszczakiem

IV 2022

Obchody 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

29 IV 2022r.

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły uczniom klas III

29 IV 2022r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja

8 V 2022

Obchody 77 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej

26 V 2022

Święto 37 Pułku Piechoty

1 VI 2022r.

Święto sportu

24 VI 2022r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 IX 2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023