Plan uroczystości i imprez szkolnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                  PLAN UROCZYSTOŚCI i IMPREZ SZKOLNYCH

                                                 w roku szkolnym 2019/2020 

Termin

Wydarzenie

2 IX 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

4 X 2019r.

Otrzęsiny

14 X 2019r.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej, Heńki 2018

8 XI 2019r.

Szkolne obchody Święta Niepodległości

20 XII 2019r.

Wigilia szkolna, Dzień Wolontariusza

1 II 2020r.

Bal studniówkowy

9 I 2020r.

Święto Szkoły - Koncert Noworoczny w KDK-u

10 I 2020r.

Święto Szkoły - Jaśki 2020, konkurs wiedzy o patronie

20 III 2020r.

BUDA 2020, prezentacje artystyczne uczniów

termin ustali zespół ds. promocji

Drzwi Otwarte - „soboty”  z Dąbrowszczakiem, Piknik Rodzinny Dąbrowszczaka

24 IV 2020r.

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia szkoły

30 IV 2020r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja

1 VI 2020r.

Święto sportu

26 VI 2020r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 IX 2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021