Jesteś tutaj: Start / O SZKOLE / Historia Szkoły

Historia Szkoły

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Początki "Dąbrowszczaka" sięgają pierwszych lat XX stulecia. W roku 1905 z inicjatywy mieszkańców Kutna powstała Komisja Organizacyjna Szkoły, która miała za zadanie utworzyć pierwszą w tym mieście polską szkołę średnią. Pod koniec roku wybrano grunt pod budowę szkoły przy obecnej ulicy Kościuszki 21(wtedy Płockiej) aktualnie zajmowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dra A. Troczewskiego. W następnym roku pieczę nad szkołą przejęła Polska Macierz Szkolna.W 1907 roku budowa została ukończona i otwarto 4-klasową Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej w Kutnie. Pierwszym jej dyrektorem został Stefan Chrupczałowski. W dniu 3 września naukę rozpoczęło około 100 uczniów.

Warto tutaj wspomnieć o postaci doktora Antoniego Troczewskiego. Był on inicjatorem pomysłu stworzenia w Kutnie polskiej szkoły średniej i został przewodniczącym Zarządu Komisji Organizacyjnej Szkoły. Pragnął szerzyć oświatę i miał nadzieję, że jego działanie stanie się przykładem, a "dostęp do wszelkiego typu szkół winna mieć młodzież polska różnych stanów, różnych wyznań i stanowisk społecznych". Był działaczem społecznym, aktywnie zaangażowanym w rozwój Kutna. Za swoje życiowe powołanie uważał służbę innym ludziom.

18 grudnia 1907 roku Polska Macierz Szkolna została rozwiązana, co pociągnęło za sobą zamknięcie szkoły. Dzięki staraniom dyrektora Chrupczałowskiego, uczniowie wrócili do sal lekcyjnych 29 stycznia 1908 roku. W roku szkolnym 1913/1914 placówka przekształciła się w 5-letnią Szkołę Kupiecką. Wiosną 1914 roku rozpoczęła się budowa bursy szkolnej. Z powodu różnych trudności uczniom udostępniono ją dopiero w roku szkolnym 1918-1919. W okresie I wojny światowej ucierpiał też sam budynek szkoły, który Niemcy zajęli i przekształcili w szpital wojskowy.

W roku 1918 pojawił się pomysł utworzenia gimnazjum ogólnokształcącego w miejsce szkoły kupieckiej. Jego inicjatorem i gorącym zwolennikiem był Karol Kostro. Zarząd Towarzystw Krzewienia Wiedzy Handlowej rozpoczął działania mające na celu upaństwowienie nowo powstałego 8-klasowego gimnazjum humanistycznego. Szkoła wymagała gruntownej przebudowy. Gimnazjum zostało upaństwowione w 1920 roku i nadano mu imię Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. W latach 1922-1926 budowano salę gimnastyczną. W 1923 roku Adam Zawadzki ofiarował placówce 2 morgi ziemi, na których urządzono park, boisko, ogródek botaniczny i stację meteorologiczną.

We wrześniu 1929 roku po niezbędnych przebudowach, szkoła otrzymała nazwę Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania i dużej ilości imprez wychowawczych posiadała bardzo dobrą opinię. Problemem była tylko niewielka ilość miejsc, jaką mogła zaoferować kandydatom. Nie zmieniła tego stanu rzeczy reforma oświaty z 1932 roku, powołująca do życia dwustopniowy system nauczania w szkołach średnich.

18 października 1936 roku szkoła otrzymała sztandar. Okres wojennej zawieruchy i okupacji przetrwał na strychu szkoły. Nowy sztandar ufundowano w 1978 roku.

5 i 6 czerwca 1938 roku odbył się Pierwszy Zjazd Absolwentów. Stał się on podsumowaniem i przypomnieniem 30 lat funkcjonowania szkoły. W dniu jubileuszu przypadało także 15-lecie szkolnej gazetki "Przebojem".

W okresie II wojny światowej działalność szkoły została zawieszona, a sam budynek stał się szpitalem polowym. Na frontach walczyło i poległo wielu nauczycieli, absolwentów i uczniów. Podczas VI Zjazdu Absolwentów w 1984 roku został odsłonięty Pomnik poświęcony ich pamięci. 3 marca 1945, po gorączkowych przygotowaniach, wznowiono zajęcia . Wyposażenie szkolne trzeba było odtwarzać od podstaw. Zapiski z tamtych czasów wspominają o przynoszonych z domu krzesłach, na których często uczniowie siadywali dwójkami, aby tylko móc się uczyć. Dzięki darom i pożyczkom powoli uzupełniano sprzęty i pomoce dydaktyczne.

W 1948 roku utworzono szkołę 11-letnią składającą się z klas I-VII oraz z 4-letniego liceum. Reforma ta zacierała granicę pomiędzy szkołą podstawową i średnią, a na celu miała "udostępnienie nauki wszystkim warstwom społecznym". Pod koniec lat 50 stopniowo poprawiało się wyposażenie szkoły, co pozytywnie wpłynęło na poziom nauczania.

Jesienią roku 1962 rozpoczęto budowę "Szkoły Tysiąclecia". 1 września 1964 odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego nowego budynku szkoły. Decyzją władz mimo oddzielenia się szkoły podstawowej od liceum, miały one wciąż korzystać z jednego budynku. Budowa szkoły przedłużała się i do użytku została oddana dopiero 15 grudnia 1965 roku.

Obecnie Dąbrowszczak to nowoczesna szkoła kontynuująca swoją ponad stuletnią tradycję. Przygotowuje kolejne pokolenia mieszkańców Kutna i okolic do egzaminów maturalnych i studiów na najlepszych wyższych uczelniach w kraju i zagranicą.

Artykuły

Dyrektorzy Liceum w latach 1907 – 2007

 1. Stefan Chrupczałowski 1907 – 1914
 2. Jan Miączyński 1914 – 1918
 3. Karol Kastro 1918 – 1926
 4. Władysław Wolanin 1926 – 1928
 5. Józef Kozłowski 1928 – 1937
 6. Bolesław Jakubowski 1937 – 1940
 7. Jerzy Żaczkiewicz 1945 – 1946
 8. Irena Preis 1946 – 1947
 9. Karol Jochman 1947 – 1948
 10. Andrzej Rączka 1948 – 1954
 11. Stanisława Świątek 1954 – 1957
 12. Bronisław Wachnik 1957 – 1962
 13. Henryk Kierszka 1962 – 1978
 14. Tomasz Szyburski 1978 – 1990
 15. Janusz Michałkiewicz 1991 – 2002
 16. Zbigniew Wdowiak 2002 – 2007
 17. Przemysław Zawadzki 2007 –
9 października 2015