Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

1 IX 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

19 XI 2021

Podanie propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom klas  III po gim.

           7 XII 2021

Podanie propozycji ocen śródrocznych uczniom klas III po gim.

17 XII 2021

Wystawienie oceń śródrocznych uczniom klas III po gimnazjum

21 XII 2021

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna
 klas III po gimnazjum)

23 – 31 XII 2021

Zimowa przerwa świąteczna

10  I 2022

Podanie propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom
klas  I, II, III

24 I 2022

Podanie propozycji ocen śródrocznych uczniom klas I, II, III

08 II 2022

Wystawienie oceń śródrocznych uczniom klas I, II, III

10 II 2022

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
(klasyfikacja śródroczna klas I, II, III)

14 II– 25 II 2022

Ferie zimowe

03 III 2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

25 III 2022

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas III
po gim.

11 IV 2022

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas III po gim.

14 IV–19 IV 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

22 IV 2022

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas III po gim.

25 IV 2022

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcoworoczna klas III)

29 IV 2022

Zakończenie zajęć w klasach III po gim.

4-20 V 2022

Egzamin maturalny

20 V 2022

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas I, II, III

06 VI 2022

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas  I, II, III

17 VI 2022

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas I, II, III

20 VI 2022

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna klas I,  II, III)

24 VI 2022

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 VI 2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022

25 VI–31 VIII 2022

Ferie letnie