Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 IX 2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

23 XII 2020r.

Podanie propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom klas I, II, III

23 – 31 XII 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

11 I 2021r.

Podanie propozycji ocen śródrocznych uczniom klas I, II, III

16 I 2021r.

Studniówka

25 I 2021r.

Wystawienie oceń śródrocznych uczniom klas I, II, III

28 I 2021r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna klas I, II, III)

1 II – 14 II 2021r.

Ferie zimowe

18 II 2021r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

29 III 2021r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas III

9 IV 2021r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas III

1 IV – 6 IV 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

22 IV 2021r.

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas III

26 IV 2021r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcoworoczna klas III)

30 IV 2021r.

Zakończenie zajęć w klasach III

4 - 20 V 2021r.

Egzamin maturalny

21 V 2021r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom kl. I i II

7 VI 2021r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas  I i II

18 VI 2021r.

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas I i II

21 VI 2021r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna klas I i II)

25 VI 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 VI 2021r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021

26 VI – 31 VIII 2021r.

Ferie letnie