Kalendarz roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                          KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 IX 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

6 XII 2019r.

Podanie propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom klas I, II, III

20 XII 2019r.

Podanie propozycji ocen śródrocznych uczniom klas I, II, III

23 – 31 XII 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

3 I 2020r.

Wystawienie oceń śródrocznych uczniom klas I, II, III

8 I 2020 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna klas I, II, III)

13 I – 24 I 2020r.

Ferie zimowe

30 I 2019r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

24 III 2020r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas III

3 IV 2020r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas III

9 IV – 14 IV 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 IV 2020r.

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas III

21 IV 2020r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcoworoczna klas III)

24 IV 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach III

4 - 22 V 2020r.

Egzamin maturalny

19 V 2019r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas I i II

5 VI 2020r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas  I i II

16 VI 2020r.

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas I i II

19 VI 2020r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna klas I i II)

26 VI 2020r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 VI 2019r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019

29 VI – 31 VIII 2020r.

Ferie letnie