Kalendarz roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 IX 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

17 XI 2018r.

Podanie propozycji śródrocznych ocen niedostatecznych uczniom klas I, II, III

6 XII 2018r.

Podanie propozycji ocen śródrocznych uczniom klas I, II, III

14 XII 2018r.

Wystawienie oceń śródrocznych uczniom klas I, II, III

20 XII 2018r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja śródroczna klas I, II, III)

23 – 31 XII 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

3 I 2019r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu

11 II – 24 II 2019r.

Ferie zimowe

15 III 2019r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas III

2 IV 2019r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas III

12 IV 2019r.

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas III

17 IV 2019r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja końcoworoczna klas III)

18 IV – 23 IV 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26 IV 2019r.

Zakończenie zajęć w klasach III

6 - 25 V 2019r.

Egzamin maturalny

21 V 2019r.

Podanie propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom klas I i II

31 V 2019r.

Podanie propozycji ocen rocznych uczniom klas  I i II

11 VI 2019r.

Wystawienie oceń rocznych uczniom klas I i II

14 VI 2019r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja roczna klas I i II)

21 VI 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 VI 2019r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019

22 VI – 31 VIII 2019r.

Ferie letnie

1 października 2018

Pliki do pobrania