Strona główna

Aktualności

Powiększ zdjęcie

"Dąbrowszczak pamięta"

Wkrótce 1 listopada. Jak co roku delegacja z naszej szkoły odwiedziła groby ludzi zasłużonych dla "Dąbrowszczaka" -  Tych, którzy odeszli wiele lat temu i Tych, z którymi jeszcze niedawno wspólnie pracowaliśmy. W których śmierć jest nam cały czas tak trudno uwierzyć …

29 października 2020
Czytaj więcej o: "Dąbrowszczak pamięta"

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do odwołania wprowadzam tryb zdalnego nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.

 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:

  1)powiadamiają o trudnościach dyrektora;

  2)pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;

  3)monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.

  4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.

  5)System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

 2. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

 3. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 4. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

  Pełne brzmnienie zarządzenia znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY"

   

23 października 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Z dniem 20.10.2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania:

- zajęcia stacjonarne odbywają się w klasach: IIIb, IIIc, IIId, Ib, Id, IIBg;

- zajęcia zdalne odbywają się w klasach: IIa, IIb, IIc, IId, IICg, IIDg IIIa, Ia, Ic, IIAg.

Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole

19 października 2020
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Od dnia 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r. nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły na tryb hybrydowy:

- zajęcia stacjonarne odbywają się w klasach:  IIIa,  IIIb,  IIIc,  IIId,  Ia,  Ib,  Ic,  Id,  IIAg,  IIBg;

- zajęcia zdalne odbywają się w klasach: IIa,  IIb,  IIc, IId,  IICg,  IIDg.

Wszystkie zajęcia odbywają się wg planu lekcji. Nauczyciele prowadzą zajęcia ze szkoły, odnotowują tematy i frekwencje uczniów w dzienniku. Zajęcia zdalne mogą być prowadzone poprzez różne metody i techniki pracy na odległość (dziennik elektroniczny, Microsoft Office, Mesanger, Skype, itp.). Przy ocenianiu obowiązuje Statut Szkoły.

16 października 2020
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
Powiększ zdjęcie

Święto Edukacji 2020

Wczorajsze Święto Edukacji przebiegało w Dąbrowszczaku inaczej niż zwykle. Były tak jak zawsze wszystkie oczekiwane punkty programu, ale przekaz tym razem był również streamingowy. Pan Dyrektor Przemysław Zawadzki wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Nagrody Starosty Powiatu Kutnowskiego otrzymali: p.Anna Wdowiak, p. Aleksandra Głuszcz i p.Andrzej Michałkiewicz, natomiast nagrody Dyrektora Liceum: p.Edyta Gustowska, p.Aleksandra Kłosińska, p.Maciej Konarski i p.Wojciech Ladorudzki. Serdeczne gratulacje!
Nie mogło oczywiście zabraknąć rokrocznie wyczekiwanej imprezy czyli HEŃKÓW, przygotowanej w tym roku przez klasę IIc, która przeniosła nas w świat bajek Disneya.

15 października 2020
Czytaj więcej o: Święto Edukacji 2020
Powiększ zdjęcie

Kolejny rok współpracy z SGH rozpoczęty!

W nowym roku szkolnym 2020/2021 uczniowie naszego liceum  mają możliwość  ponownie  uczestniczyć w zajęciach przeznaczonych dla  szkół objętych  programem „Klasa akademicka SGH” .  Zajęcia przeprowadzane w formie webinariów pozwalają na udział w ciekawych wykładach online  prowadzonych na żywo. Do tej pory, w dniach 7-9 października,  młodzież Dąbrowszczaka brała udział w następujących zajęciach:

 • „Technologia jutra w biznesie ”- dr Albert Tomaszewski
 • „Droga do własnej działalności- 3 trzy największe mity przedsiębiorczości”- mgr Kamil Flig
 • „Jak zdiagnozować swój potencjał i rozwijać swoje talenty”- dr Joanna Tabor- Błażkiewicz

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/coe/klasa_akademicka_SGH/Strony/default.aspx

13 października 2020
Czytaj więcej o: Kolejny rok współpracy z SGH rozpoczęty!