KOMUNIKATY -

KOMUNIKATY

Artykuły

OGŁOSZENIE

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie informuje, że klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się przypuszczalnie w terminie 23.04.2019 r. o godz. 13.00.

W sytuacji szczególnej dyrektor może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej w terminie wcześniejszym.

18 kwietnia 2019

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie,

informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania odbędzie się strajk pracowników szkoły i w związku z tym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przewidziane w tym okresie mogą odbywać się w ograniczonym zakresie, lub zostać odwołane.

Jednocześnie informuję, że wszystkie ustalenia w tej sprawie będą na bieżąco przekazywane za pomocą  internetowej strony szkoły, Facebooka oraz będą udostępniane  na terenie szkoły.

Z wyrazami szacunku

dyrektor szkoły

Przemysław Zawadzki

4 kwietnia 2019

1-12 KWIETNIA

1) 01-03.04.2019 r. o godz. 13.00 w kościele odbędą się rekolekcje wielkopostne. Zajęcia w tych dniach będą się odbywać zgodnie z planem do godz. 12.35, następnie młodzież udaje się do kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W okresie  rekolekcji nie mogą odbywać się sprawdziany, prace klasowe.

2) 04.04.2019 r.

-  o godz. 14.30 odbędzie się szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

- o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III (rodzicom uczniów klas III zostaną przekazane procedury maturalne).

- 04.04.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w KDK odbędą się Targi Edukacyjne  dla uczniów szkół podstawowych.

3) 05.04.2019 r. w godz. 10.55 – 12.35 zajęcia z uczniami kl. IIIa z preorientacji zawodowej (sala nr 21).

- 2 kwietnia 2019 r. mija termin podania propozycji ocen rocznych uczniom klas III.

- 12 kwietnia 2019 r. mija termin wystawienia ocen rocznych uczniom klas III.

 

29 marca 2019

25 MARCA - 4 KWIETNIA

   

1)      25.03.2019 r. w godz. 8.00 – 10.35  w sali nr 18 odbędzie się matura próbna z historii (kl. IIId).

2)      26.03.2019 r. o godz. 10.55 spotkanie z uczniami kl. IIIa, IIIb z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.

3)      26.03.2019 r. o godz. 10.55 zajęcia z uczniami kl. IIId z preorientacji zawodowej.

4)      28.03.2019 r. wyjazd klasy IIbdo Centrum Nauki Kopernik oraz do Teatru Roma w Warszawie (opiekę sprawują: A. Obielska, J. Sobol, W. Ladorudzki)

5)      29.03.2019 r. wyjazd klasy kl. IIb na Uniwersytet Łódzki na warsztaty meteorologiczne (opiekę sprawują: A. Kłosińska, A. Obielska).

6)      28.03.2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się finał Międzyszkolnego Konkursu Językowego.

7)      29.03.2019 r. o godz. 13.00 szkolenie nt: „Nowelizacja statutu Liceum do aktualnie obowiązujących przepisów dot. liceum 4 – letniego”.

8)      29.03.2019 r. wyjazd grupy młodzieży na finał Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego w Łodzi (opiekę sprawuje Pan A. Michałkiewicz).

9)      01-03.04.2019 r. o godz. 13.00 w kościele odbędą się rekolekcje wielkopostne. Zajęcia w tych dniach będą się odbywać zgodnie z planem do godz. 12.35, następnie młodzież udaje się do kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Przypominam, że w okresie  rekolekcji nie mogą odbywać się sprawdziany, prace klasowe.

10)    04.04.2019 r.

- o godz. 14.30 odbędzie się szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

- o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-III (rodzicom uczniów klas III zostaną przekazane procedury maturalne).

 

22 marca 2019

18-22 MARCA

  1. 18.03. -  OD GODZ. 9.50 MATURA PRÓBNA Z BIOLOGII.
  2. 20.03.9.00-10.30  - KL.I D, II D, IIID ZAJĘCIA WARZSTATOWE Z ABSOLWENTEM SZKOŁY, POSŁEM TOMASZEM RZYMKOWSKIM ( SALA GIMNASTYCZNA)
  3. 21.03. -  OD GODZ. 11.50 - BUDA 2019 (SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - PANI ANNA WDOWIAK)
  4. 22.03. - 10.55 WYJŚCIE UCZNIÓW Z OPIEKUNAMI DO KDK NA SEANS FILMOWY "KURIER"
15 marca 2019

11-15 MARCA

1)      11.03.2019 r. wyjazd kl. Id i IId do Warszawy na spektakl w Teatrze Polonia (opiekę sprawują: A. Kubicka, A. Wdowiak, A. Głuszcz);

2)      11.03.2019 r. wyjazd kl. IIa do parku trampolin w Łodzi (opiekę sprawują: J. Sobol, A. Michałkiewicz, E. Gustowska);

3)      13.03.2019 r. wyjazd kl. IIc, IIIc na Uniwersytet Medyczny (opiekę sprawują: M. Żukowska, K. Borowiak, A. Jaros);

4)      13.03.2019 r. w godz. 10.55 – 11.40 wyjście kl. IIId do KDK na II Akademickie Targi Edukacyjne (opiekę sprawuje: K. Stasiak);

3)      15.03.2019 r. wyjazd do Łodzi grupy uczniów na szkolenie z zasad i techniki oksfordzkiej dot. Turnieju Debat IPN (opiekę sprawuje: A. Głuszcz).

15 marca 2019 r. upływa termin podania propozycji rocznych ocen niedostatecznych uczniom kl. III.

8 marca 2019