Działalność -

Działalność

Artykuły

Przejdź do - OSP Dąbrowszczak

OSP Dąbrowszczak

 

1.02.2007r. powstała przy naszej szkole grupa pierwszej pomocy przedmedycznej AmRat. W ramach jej działalności organizowane były szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz pokazowe prezentacje. Ponadto ratownicy służyli swoją pomocą podczas imprez masowych (Kongres Eucharystyczny Diecezji Łódzkiej, "Zakończenie Lata" - organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIONIER)

Od roku szkolnego 2007/2008, realizując te same założenia, działają jako oddział maltańskiej Służby Medycznej

Od 2010 roku działają jako Grupa Ratownictwa Medycznego OSP "Dąbrowszczak" https://www.facebook.com/OSP.DABROWSZCZAK/

Przejdź do - ECDL

ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu podstawowych pojęć technologii informatycznej oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.