Samorząd Uczniowski -

Samorząd Uczniowski

 

Artykuły

Przejdź do - Samorząd Uczniowski 2018/2019

Samorząd Uczniowski 2018/2019

RADA SAMORZĄDU SZKOLNEGO: 

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU SZKOLNEGO : JULIA CZEKALSKA KL.IID

WICEPRZEWODNICZĄCE SAMORZĄDU SZKOLNEGO: WERONIKA  ALBINIAK KL.IIB, JOANNA NAJBAR KL.IIC

OPIEKUN: ANNA WDOWIAK

 

 

 

 

 

12 lutego 2016