ࡱ> IKH/bjbjWW4855 >>>>>RRR8 dR3%!# ->>>>>:<, iRh03 $$$> 3$ : KONSPEKT LEKCJI nr 1 POZIOMTEMATpre-intermediateA mysterious picture. CELEPoprawienie umiejtno[ci rozumienia tekstu sBuchanego Wprowadzenie zasad opisu obrazka zgodnych ze standardami maturalnymi wiczenie umiejtno[ci tworzenia wypowiedzi pisemnej Powtrzenie u|ycia czasu Present Continuous PRZEWIDYWANE PROBLEMY W TRAKCIE LEKCJIMATERIAAY I POMOCE DYDAKTYCZNEtrudno[ci zwizane ze zrozumieniem opisu obrazka przedstawionego przez nauczyciela wynikajce z zawartej leksyki trudno[ci ze szczegBowym odtworzeniem opisuobrazek gBwny kids-filling-up-the-gas-tank-on-the-car https://pl.pinterest.com/pin/247416573259821925/ obrazki dostpne w podrczniku dostp do internetu i tablicy interaktywnej PROPOZYCJE ROZWIZANIA TRUDNOZCIwprowadzenie niezbdnego sBownictwa w fazie pocztkowej lekcji dostarczenie uczniom wyra|eD stanowicych ramy ich wBasnego opisu ETAP CZASPROCEDURAWprowadzenie 10 minut Nauczyciel zapisuje temat A mysterious picture i informuje uczniw czego bdzie dotyczy lekcja oraz nad jakimi umiejtno[ciami bd pracowa. Nastpnie nauczyciel przypomina zasady u|ycia czasu Present Continuous w odniesieniu do opisu obrazka. Uczniowie proszeni s o przedstawienie czynno[ci pokazanych na wybranych zdjciach znajdujcych si w podrczniku. Ostatni czynno[ci poprzedzajc zadanie wBa[ciwe, t.j. prac z obrazkiem gBwnym, jest wprowadzenie kluczowego sBownictwa, ktre pojawi si w opisie.Rozwinicie 30 minut Nauczyciel odczytuje opis tajemnicz04LPpf l 4(X\r&+++// //////////////jh )DU$h )D5CJOJQJ\^JmH sH Uh )D56CJ\]h )D6CJ]h )D56CJ\]aJh )DCJmH sH h )D56CJ\]mH sH h )D5CJ\mH sH h )D h )DCJh )D5CJ\224BNPrUkd$$If0\$44 Fap dh$Ifdh ]P & Fdh$If=kdr$$If$$44 FaFp dh$IfdhUkd$$If0\$44 Fap h j l JUkd8$$If70$44 FaFp dh$Ifdh;kd$$If$$44 FaFp & Fdh$If^` 6 H dhSkd$$If0$44 FaFp dh$If^ dh$If & Fdh$If hxsjjj dh$Ifdh;kd$$If#$44 Fap & Fdh$If=kd$$If#$44 Fap 68JLNPRTVv*Z} dh$G$If dh$Ifmkdl$$IfF= #:N~  44 Fap Z\tvxz|~ dh$IfkkdE$$IfF= #:N~  44 Fapx&>()+ dh$If dh$G$Ifego obrazka, opis powtarza w zale|no[ci od potrzeb uczniw. Nastpnie uczniowie zostaj podzieleni na grupy, ka|da z nich jak najwierniej odtwarza pisemnie opis przedstawiony przez nauczyciela. Grupy otrzymuj ewentualnie wyra|enia stanowice ramy dla opisu (dotyczy uczniw sBabszych). Po upBywie wyznaczonego czasu reprezentanci grup odczytuj stworzone opisy. Uczniowie s zachcani do wzajemnej korekty gramatycznej/leksykalnej swoich tekstw. Nastpnie nauczyciel wy[wietla na tablicy interaktywnej odczytany tekst i prosi uczniw o przepisanie go. W wy[wietlonym tek[cie oznaczone s kluczowe informacje wymagane podczas egzaminu ustnego. Uczniowie musz wywnioskowa na jakie pytania nale|y odpowiedzie przedstawiajc obrazek maturalny.ZakoDczenie 5 minut Nauczyciel pokazuje uczniom omawiany obrazek, jednak z jeszcze jedn tajemnic . Wymazuje koDcwk zamieszczonej na nim wypowiedzi, pozostawiajc jedynie Mom is going to be... . Uczniowie prbuj zgadn reszt wypowiedzi. Zapisuj swoje wersje zdania na tablicy. Nauczyciel finalnie pokazuje caBo[ komentarza. Uczniowie sprawdzaj, czyja propozycja byBa najbardziej trafna.Praca domowaZnajdz i opisz wybrany przez siebie zabawny obrazek.   ++++++++++++,,, dh$G$If dh$Ifkkd$$IfF= #:N~  44 Fap,&.//"/$//} dh$Ifmkd$$IfF= #:N~  44 Fap dh$G$If////////////////,$dha$dhkkd$$IfF= #:N~  44 Fap///////////dh 20p1X. A!"#$% $$If!vh55#v#v:V ,55/ / / / 4 Fap$$If!vh55#v#v:V ,55/ / / / 4 Fapc$$If!vh5$#v$:V 5$/ 4 FaFp _$$If!vh5$#v$:V 5$/ 4 FaFp $$If!vh55#v#v:V 7,55/ / / / 4 FaFp$$If!vh55#v#v:V 55/ / / / 4 FaFpm$$If!vh5$#v$:V ,5$/ 4 Fap c$$If!vh5$#v$:V 5$/ 4 Fap $$If!vh5:5N5~#v:#vN#v~:V ,5:5N5~/ / / / 4 Fap$$If!vh5:5N5~#v:#vN#v~:V 5:5N5~/ / / / 4 Fap$$If!vh5:5N5~#v:#vN#v~:V 5:5N5~/ / / / 4 Fap$$If!vh5:5N5~#v:#vN#v~:V 5:5N5~/ / / / 4 Fap$$If!vh5:5N5~#v:#vN#v~:V 5:5N5~/ / / / 4 Fap^0 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ Normalny*$_HmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy :/: WW8Num1z0OJQJ^Jo(:/: WW8Num1z1OJQJ^Jo(:/: WW8Num1z3OJQJ^Jo(:/!: WW8Num2z0OJQJ^Jo(:/1: WW8Num2z1OJQJ^Jo(:/A: WW8Num2z3OJQJ^Jo(:/Q: WW8Num3z0OJQJ^Jo(:/a: WW8Num3z1OJQJ^Jo(:/q: WW8Num3z3OJQJ^Jo(*/* WW8Num4z0*/* WW8Num4z1*/* WW8Num4z2*/* WW8Num4z3*/* WW8Num4z4*/* WW8Num4z5*/* WW8Num4z6*/* WW8Num4z7*/* WW8Num4z8:/: WW8Num5z0OJQJ^Jo(:/!: WW8Num5z1OJQJ^Jo(:/1: WW8Num5z3OJQJ^Jo(L/AL Domy[lna czcionka akapitu18U Q8 HiperBcze >*B*phBV aB U|yteHiperBcze >*B* phRR NagBwek1 'x$OJQJCJPJ^JaJDBD Tekst podstawowy (x*/* Lista)^JHH Podpis1 *xx $CJ6^JaJ]00 Indeks+ $^J8@8 NagBwek , p#4 4 Stopka - p#@@ Zawarto[ tabeli. $JJ NagBwek tabeli /$a$ $5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 8 / Z+,/// 8@0( B S ?^`OJQJ^Jo(P^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0`WW8Num2 )D: @( PP P&UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings?= *Cx Courier NewG. R<(Microsoft YaHei5MangalACambria Math"hMaGMaGB B !0 2P:!xxWC:\WINDOWS\Profiles\JarosBaw Golan\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony\awans\Konspekt.dotSCENARIUSZ LEKCJIGolanIZA Oh+'0P   $08@HSCENARIUSZ LEKCJIGolan KonspektIZA2Microsoft Office Word@F#@@~@~B ՜.+,0 hp|  SCENARIUSZ LEKCJI Tytu !"#$&'()*+,-./012345679:;<=>?ABCDEFGJRoot Entry FpmLData 1Table%$WordDocument48SummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8@CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q