GET READY – przygotuj się , ale na co?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2017

Fundusze Unijne                                                                          Unia Europejska

Niewątpliwie na wakacje, ale GET READY ma też inne znaczenie, dużo bardziej istotne dla funkcjonowania naszej szkoły niż zasłużony wakacyjny odpoczynek.
Zmieniamy szkołę, zmieniamy siebie i chcemy zmienić uczniów na lepsze. (trochę brzmi jak dobra zmiana, nie?) Takie hasło przyświecało nauczycielom naszej szkoły, którzy w 2016 roku podjęli starania o uzyskanie funduszy unijnych na zrealizowanie projektu edukacyjnego służącego podnoszeniu kompetencji językowych kadry pedagogicznej i doskonaleniu własnego warsztatu pracy...

 

Starania zespołu 9 nauczycieli, w skład którego weszli Przemysław Zawadzki, Izabela Tarłowska, Magdalena Golan, Katarzyna Witczak, Agnieszka Kubicka, Joanna Markiewicz, Anna Wdowiak, Robert Wąs i Andrzej Michałkiewicz przyniosły wymierny efekt. Dzięki pracy zespołowej powstał wniosek o dofinansowanie projektu Get ready – gotowi do edukacji i życia zawodowego w Europie realizowanego w ramach Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, który uzyskał akceptację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału nauczycieli poprzez podejmowanie aktywności polegającej na ponadnarodowej mobilności. Nauczyciele ILO, dzięki pozyskaniu środków finansowych na realizację projektu Get Ready, uzyskali możliwość uczestniczenia w zagranicznych szkoleniach i kursach odbywających się od czerwca 2017 do marca 2018 roku. Zespół nauczycieli zaangażowanych w te działania będzie miał szansę poznawać innowacyjne metody nauczania, wykorzystujące nowoczesne technologie, doskonalić swoje kompetencje językowe, poszerzać wiedzę z zakresu zarządzania szkołą i projektami, co pozwoli na poprawienie jakości pracy szkoły w obszarach wymagających zmian i być może ułatwi nawiązanie współpracy międzynarodowej. 

Priorytetowymi celami projektu, który zatwierdzono do realizacji od 1 września 2016 do 31 maja 2018 jest skuteczne i atrakcyjne łączenie umiejętności metodycznych z rozwojem kompetencji technologicznych, efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, wdrażanie dwujęzyczności na zajęciach WOS i historii, kształtowanie w procesie edukacji językowej postawy tolerancji, otwartości i zrozumienia. Osiągając te cele, nauczyciele mają nadzieję, że poprzez uatrakcyjnienie zajęć, wprowadzenie nowych narzędzi technologii komunikacyjnych, uda im się zachęcić, zmotywować, zainspirować i zaktywizować młodzież ILO. Wyższe kwalifikacje kadry to lepsze efekty nauczania, nowe metody to ciekawsze zajęcia a szansa na międzynarodową współprace to prestiż i europejski wymiar naszej szkoły. Get ready to dzisiejszy projekt dla szkoły jutra. Zapraszamy do śledzenia kolejnych wpisów dotyczących działań w ramach tego projektu w zakładce Mobilność kadry edukacji szkolnej.