Modernizacja pracowni chemicznej zakończona! -

Modernizacja pracowni chemicznej zakończona!

10 maja 2023

W dniu 28 kwietnia 2023 r. w naszej szkole zakończono realizację zadania „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie”. Projekt został zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Zasadniczym celem zmodernizowania pracowni chemicznej było podniesienie jakości pracy w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych, tak aby proces kształcenia zbliżyć do pracy badawczej. Podniesienie komfortu pracy to podniesienie jej jakości, która pozwala na wymierne efekty w postaci dobrze przygotowanych i kreatywnych młodych ludzi planujących swoją przyszłość. Pracownia chemiczna, będąca miniaturą nowoczesnego laboratorium stworzyła poczucie lokalnej współpracy wśród uczniów... 

Wzbogacenie pracowni o nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwala na prowadzenie eksperymentów na poziomie badań naukowych, pozwalając uczniom w szerszym zakresie tematycznym i doświadczalnym poprawiać sprawność manualną w czasie wykonywania doświadczeń, kształtować umiejętność interpretowania wyników samodzielnie wykonywanych eksperymentów czy wzbudzać motywację do samodzielnego „odkrywania świata” tak, aby możliwe było podejmowanie w przyszłości działań wpływających na poprawę świadomości ekologicznej i propagowania zachowań proekologicznych.

Całkowita wartość projektu: 66.931,00 zł. Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 56.331, 00 zł.

http://www.zainwestujwekologie.pl/
www.wfosigw.lodz.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie