Konferencja katechetów w Dąbrowszczaku -

Konferencja katechetów w Dąbrowszczaku

8 marca 2018

7 marca , w naszej szkole, odbyła się konferencja „Ewangelizacyjne zadania lekcji religii w świetle programu duszpasterskiego - Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego”. Podczas konferencji  lekcję otwartą poprowadził razem z klasą Id pan Krzysztof Stasiak. Wzięło w niej  udział 18 katechetów z całej diecezji łowickiej. Prowadzącym spotkanie był ks. Kamil Goc-absolwent Dąbrowszczaka.