Spotkanie z prawnukiem Szaloma Asza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2017

W ramach X Festiwalu Szaloma Asza uczniowie klasy 3b mieli okazję uczestniczyć w wykładzie poprowadzonym przez pana Davida Mazovera-dziennikarza BBC. Zaproszony gość przybył ze Stanów Zjednoczonych, aby wygłosić prelekcję pod tytułem ''Sholem Ash and Poland: a bitter sweet affair''. Nawiązywała ona do historii urodzonego w Kutnie, polsko-żydowskiego prozaika i dramaturga. Pan Mazover, jako prawnuk pisarza, przybliżył uczniom jego biografię i twórczość , ilustrując swe opowieści fotografiami z rodzinnego albumu. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 3 w Kutnie... 

Thanks to the X Sholem Ash Festival, 3b class students had an opportumity to participate in a speech made by Mr David Mazover-BBC journalist. Invited guest came from the USA in order to give a lecture entitled ''Sholem Ash and Poland: a bitter sweet affair'', which reffered to the history of polish-jewish prose and drama writer, born in Kutno. Mr Mazover, as an artist's great-grandson, shared his biography and works with the students by means of family photos. The arrangement was held in Zespół Szkół nr 3 in Kutno. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie