„Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”- zrealizowany!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2023

W 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie realizowany był „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. Celem Rządowego programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i  młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. W wyniku realizacji programu szkoła otrzymała dotację w kwocie 12.000,00 zł, a całkowity koszt zadania (z udziałem środków własnych) wyniósł 15.000,00 zł. Dzięki NPRC biblioteka wzbogaciła się o 521 książek. Zakupione zostały nowości wydawnicze, bestsellery literatury polskiej i światowej, lektury szkolne, książki o tematyce historycznej, pozycje uwzględniające problematykę niepełnosprawności fizycznej oraz różnorodnych deficytów i problemów emocjonalnych młodzieży, jak również repetytoria przygotowujące do nowej formuły matury. W ramach zakupu nowego sprzętu, biblioteka szkolna otrzymała jeden komputer do wykorzystania przez nauczyciela. Dzięki wyposażeniu czytelni w wygodne fotele-pufy, powstał kącik umożliwiający młodzieży wyciszenie i relaksację  zarówno w czasie przerw lekcyjnych, jak i między zajęciami. Udział w programie wpłynął na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów i częstotliwość ich odwiedzin w bibliotece szkolnej.

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie