Dotacja dla I LO w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa "

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2022

Miło nam poinformować, że w dniu 16 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim, w imieniu którego działa Łódzki Kurator Oświaty a Powiatem Kutnowskim została zawarta umowa na udzielenie dotacji w ramach Rządowego programu wieloletniego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. Na realizację programu I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie otrzyma w 2022 roku dotację w kwocie 12.000,00 zł. Całkowity koszt zadania (z udziałem środków własnych) to kwota 15.000,00 zł. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na:

·         zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym, poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych;

·         zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.