"Dąbrowszczak Eco - Lab"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2020

 

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Dąbrowszczak Eco - Lab"
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie

 Konkurs z dziedziny Edukacji Ekologicznej

"Nasze Ekologiczne Pracownie"

Dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 47.203,00 zł

Całkowita wartość zadania - 52.953,00 zł

http://www.zainwestujwekologie.pl/