PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY- GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2018

Fundusze UnijneUnia Europejska

Od lipca 2016 realizowany jest w naszej szkole projekt „Get ready- gotowi do życia zawodowego i edukacji w Europie”. Do projektu przystąpiło 9 nauczycieli z naszej szkoły.  Projekt został sfinansowany z Funduszy Europejskich z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania i zarządzania placówką oraz zwiększenie kompetencji zawodowych kadry poprzez udział w kursach doskonalących w krajach UE. 

Zgodnie z założeniami projektu dofinansowaniem na łączną wysokość 100.197,35 PLN objęto m.in. uczestnictwo  w kursach odbywających się w Wielkiej Brytanii, Francji, w Niemczech i we Włoszech. Zostało także sfinansowane doskonalenie językowe w kraju w ramach przygotowania do wyjazdu. W roku 2017 odbyło się 8 z 9 zaplanowanych wyjazdów. W miesiącu marcu  2018r. odbędzie się ostatnia z zaplanowanych mobilności.  Uczestnicy projektu – nauczyciele z naszej szkoły doskonalili swój warsztat pracy na kursach z udziałem innych nauczycieli z UE. Trening umiejętności metodycznych i technologicznych , trening językowy, wymiana myśli, doświadczeń i pomysłów z nauczycielami z innych kręgów kulturowych mają w swoim założeniu przyczynić się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły i lepszego przygotowania jej uczniów do życia w warunkach europejskich wielokulturowości. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie